AIE

L’AIE és la Societat de Gestió autoritzada pel Ministeri de Cultura per defensar els drets que la llei reconeix als artistes intèrprets o executants. És una societat col·lectiva, solidària i democràtica, sense ànim de lucre, que gestiona i defensa els drets dels artistes, tant a Espanya com a l’estranger.

Per a més informació: https://www.aie.es/