Ajuntament de Solsona

Des de la creació de l’AIMS Acadèmia i de l’AIMS Festival el 2002 l’Ajuntament de Solsona és el principal col·laborador de totes les activitats de l’AIMS. El suport significatiu a nivell econòmic, la cessió d’espais i infraestructures municipals i la implicació activa del personal  per part de l’Ajuntament són els eixos principals de l’estreta col·laboració entre l’AIMS i la ciutat de Solsona.

Recentment l’Ajuntament de Solsona i l’AIMS Fundació van formalitzar un conveni. L’AIMS Fundació agraeix la voluntat de l’Ajuntament de Solsona de col·laborar amb les activitats de la Fundació a llarg termini.

Per a més informació sobre l’Ajuntament de Solsona i sobre l’àmplia oferta de turisme i oci de la ciutat:

http://solsonaturisme.com/ca/
https://www.ajsolsona.cat/