Munich Sports

La companyia Munich Sports va ser fundada el 1939 com a fabricant de calçat esportiu i a la fi dels anys noranta es va reinventar en el camp de la moda. Des de llavors la companyia, amb seu a Capellades i fàbrica a Vilanova d’Espoia (Anoia), ha mantingut un creixement constant.

Els dos germans Berneda-Martín han estat considerats els responsables del rellançament de la signatura ostentant els càrrecs de director de màrqueting i director financer.

https://www.munichsports.com/ca/