Imprint

Fundació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona – AIMS Fundació

C. Quatre Vents, 38
08197 Sant Cugat del Vallés
CIF: G66652660

Patronat:

Peter Thiemann – President
José Manuel Morante Zarmabide – Secretari
Seon-hee Myong – Tresorera
Josep Santaeulària Angrill – Vocal