AIMS Fundació s’esforça per informar al públic de manera senzilla, transparent i clara sobre la nostra estructura i el nostre compromís. Més enllà de l’obligació de retre comptes, entenem la transparència com un instrument central per augmentar l’eficiència del nostre treball. En la cooperació amb col·laboradors internacionals i locals també valorem especialment la integritat en els actes i la transparència en l’acció.