Condicions d’us

Nota sobre responsabilitat

Les dades i tota la informació continguts a les nostres pàgines d’Internet han estat recopilats amb la màxima diligència possible. No obstant això, la Fundació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona – AIMS Fundació no es fa responsable de la correcció, integritat i actualitat dels mateixos. Tampoc ens fem responsables dels continguts de les pàgines d’Internet operades per tercers a les quals es faci referència en aquesta pàgina.

Drets d’autor

El contingut, el disseny i l’estructura d’aquesta pàgina web estan emparats pels drets d’autor. Reservats tots els drets. Queda prohibit qualsevol tipus d’ús o ocupació, ja sigui total o parcial, de la informació i les dades (text, imatges, gràfics, àudios, vídeos o animacions) continguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia per escrit de la Fundació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona – AIMS Fundació.

Ús de les fotografies i els vídeos de premsa

Es permet l’ús de les imatges i els vídeos de premsa per a finalitats editorials. Els drets d’ús i d’explotació emparats pels drets d’autor són propietat de la Fundació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona – AIMS Fundació, tret que s’indiqui de manera expressa un altre titular. La incorporació d’imatges a un arxiu de manera electrònica/manual no altera la vigència en tot el seu abast de tots els drets d’autor. Les imatges utilitzades, modificades, reproduïdes i/o alterades electrònicament han d’incloure la indicació de la font (©AIMS Fundació). Queda prohibida la seva cessió a tercers per a finalitats comercials –també en cas d’haver estat editades electrònicament. La impressió/publicació de les fotografies es realitza de manera gratuïta. No obstant això, en el cas dels mitjans impresos sol·licitem una còpia de la publicació i, si es tracta d’un vídeo o un mitjà electrònic, una notificació breu.

Fundació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona – AIMS Fundació
Email: info@aimsfundacio.cat