Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

President de la Fundació AIMS i Director Artístic de l'Acadèmia de Cordes i Piano

José Luis Estellés

José Luis Estellés

Director Artístic de l'Acadèmia de Vents

Mònica Sala

Mònica Sala

Gestió, Coordinació i Premsa

Seon-hee Myong

Seon-hee Myong

Tresoreria

Johanna Thiemann

Johanna Thiemann

Coordinació i Xarxes Socials

Camila Bretón Lorente

Camila Bretón Lorente

Alumna en pràctiques de gestió i Monitora de menors

Dagmar Körner

Dagmar Körner

Producció i logística

Alex Báscones

Alex Báscones

Logística

Guillem Bautista

Guillem Bautista

Monitor de menors i Xarxes Socials

Lukas Steinhuber

Lukas Steinhuber

Audiovisuals i Producció

Arnau Abella

Arnau Abella

Audiovisuals