Inscripció

  • Cal omplir el següent formulari d’inscripció i fer un pagament de 140€ per reservar la plaça. Aquest import només es retornarà si l’estudiant no ha estat admès/a a l’Acadèmia.
  • L’estudiant ha d’enviar una breu gravació (vídeo) a info@aims.cat mitjançant enllaços (YouTube o similar) o enviant l’arxiu a través de Drive, Dropbox o WeTransfer. Els professorat d’AIMS farà una selecció de l’alumnat en funció de les audicions.
  • El 15 de maig, les persones inscrites rebran un correu electrònic amb actualitzacions de la seva sol·licitud per a AIMS 2024, de la sol·licitud de beca (en cas d’haver-la sol·licitat) i comunicant la participació a l’Orquestra.
  • Les persones admeses a l’Acadèmia han de fer la resta del pagament abans del 15 de juliol (500€ o 550€ per l’alumnat que hagi escollit l’opció de fer música de cambra).
  • Abans del 15 de juliol, les persones admeses hauran de comunicar el repertori definitiu que treballaran.
  • Abans del 20 de juliol s’organitzaran els grups de música de cambra i, per tant, s’informarà dels seus companys i companyes de treball i del professorat assignat.
  • Només es retornarà l’import total abonat si l’estudiant ha de cancel·lar la seva participació per malaltia, motius personals importants o per motius de força major.

Data límit d’inscripció: 30 d’abril