Inscripció

  • Cal omplir el formulari d’inscripció i realitzar un pagament de 140€ en reserva de plaça. Aquest import només serà retornat en cas que l’alumne no hagi estat admès a l’Acadèmia.
  • L’alumne ha d’enviar un breu enregistrament (vídeo) a info@aims.cat mitjançant enllaços a YouTube, Drive, Dropbox, Wetransfer o similar. Els professors de l’AIMS faran una selecció dels alumnes en base a les audicions.
  • El 15 de maig l’alumne rebrà un correu confirmant o no la seva plaça a l’AIMS 2023, comunicant si ha obtingut beca (en cas de sol·licitar-la) i confirmant si formarà part (o no) de l’orquestra simfònica.
  • En cas de ser acceptat a l’Acadèmia s’ha de realitzar abans del 15 de juliol la resta del pagament (500€ o, en el cas del suplement de música de cambra, 550€).
  • Abans del 20 de juliol es comunicaran els grups de música de cambra, en cas que s’hagi sol·licitat i amb quins companys i amb quin professor se t’ha assignat.
  • Com a molt tard el 15 de juliol els alumnes acceptats han d’haver comunicat el repertori definitiu que treballaran.
  • Només es retornarà l’import total abonat en cas que l’alumne hagi de cancel·lar la seva participació per malaltia, raons personals importants o per causes de força major

Data límit d’inscripció: 30 d’abril del 2023