Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

President de la Fundació AIMS i Director Artístic de l'Acadèmia de Cordes

Simone Zgraggen

Simone Zgraggen

Directora Artística de l'Acadèmia de Cordes i Piano

Mònica Sala

Mònica Sala

Coordinació i Secretària

Johanna Thiemann

Johanna Thiemann

Coordinació, Comunicació i Xarxes

Seon-hee Myong

Seon-hee Myong

Tresoreia

Alex Báscones

Alex Báscones

Producció i logística

Dagmar Körner

Dagmar Körner

Producció i logística

Camila Bretón Lorente

Camila Bretón Lorente

Monitora de Menors

Arnau Abella

Arnau Abella

Audiovisuals

Lukas Steinhuber

Lukas Steinhuber

Audiovisuals