Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

President de la Fundació AIMS i Co-Director Artístic de l'Acadèmia de Cordes i Piano

Simone Zgraggen

Simone Zgraggen

Co-Directora Artística de l'Acadèmia de Cordes i Piano

Mònica Sala

Mònica Sala

Gestió, Coordinació i Premsa

Seon-hee Myong

Seon-hee Myong

Tresoreria

Guillem Bautista

Guillem Bautista

Coordinació i Xarxes Socials

Georgina Muntadas

Georgina Muntadas

Producció

Héctor Olives

Héctor Olives

Monitor de menors

Alex Báscones

Alex Báscones

Logística

Arnau Abella

Arnau Abella

Audiovisuals