Equip

Peter Thiemann

Peter Thiemann

President de la Fundació AIMS i Co-Director Artístic de l'Acadèmia de Cordes i Piano

Simone Zgraggen

Simone Zgraggen

Co-Directora Artística de l'Acadèmia de Cordes i Piano

Seon-hee Myong

Seon-hee Myong

Tresoreria

Mar Medinyà

Mar Medinyà

Coordinació general

Arnau Abella

Arnau Abella

Audiovisuals

Alex Báscones

Alex Báscones

Logística

Sara Chordá

Sara Chordá

Producció

Paula Jané

Paula Jané

Producció

Alba Medinyà

Alba Medinyà

Monitoratge i supervisió d'alumnat

Alba Salinas

Alba Salinas

Monitoratge i supervisió d'alumnat

Alfonso Noriega

Alfonso Noriega

Logística