Inscripció

  • Cal omplir el formulari d’inscripció i realitzar un pagament de 220€ en reserva de plaça. Aquest import només serà retornat en cas que l’alumne no hagi estat admès a l’Acadèmia.
  • L’alumne ha d’enviar un breu enregistrament (vídeo) a info@aims.cat mitjançant enllaços a YouTube, Drive, Dropbox, Wetransfer o similar. Els professors de l’AIMS faran una selecció dels alumnes en base a les audicions.
  • El 15 de maig l’alumne rebrà un correu confirmant o no la seva plaça a l’AIMS 2023, comunicant si ha obtingut beca i si formarà part (o no) de l’orquestra.
  • En cas de ser acceptat a l’Acadèmia s’ha de realitzar abans del 15 de juliol la resta del pagament (700€ o, en cas del suplement de música de cambra, 750€).
  • Abans del 20 de juliol, en el cas de música de cambra, es comunicarà amb quins companys i amb quin professor se t’ha assignat.
  • Com a molt tard el 15 de juliol els alumnes acceptats han d’haver comunicat el repertori definitiu que treballaran.
  • Només es retornarà l’import total abonat en cas que l’alumne hagi de cancel·lar la seva participació per malaltia, raons personals importants o per causes de força major.
  • Data límit d’inscripció: 28 de maig (prolongat)