Inscripció

  • Cal omplir el formulari d’inscripció i realitzar un pagament de 220€ en reserva de plaça. Aquest import només serà retornat en cas que l’alumne no hagi estat admès a l’Acadèmia.
  • L’alumne ha d’enviar un breu enregistrament (vídeo) a info@aims.cat mitjançant enllaços a YouTube, Drive, Dropbox, Wetransfer o similar. Els professors de l’AIMS faran una selecció dels alumnes en base a les audicions.
  • El 15 de maig l’alumne rebrà un correu confirmant o no la seva plaça a l’AIMS 2024, comunicant si ha obtingut beca i si formarà part (o no) de l’orquestra.
  • En cas de ser acceptat a l’Acadèmia s’ha de realitzar abans del 15 de juliol la resta del pagament (700€ o, en cas del suplement de música de cambra, 750€).
  • Abans del 20 de juliol, en el cas de música de cambra, es comunicarà amb quins companys i amb quin professor se t’ha assignat.
  • Com a molt tard el 15 de juliol els alumnes acceptats han d’haver comunicat el repertori definitiu que treballaran.

Només es retornarà l’import total abonat en cas que l’alumne hagi de cancel·lar la seva participació per malaltia, raons personals importants o per causes de força major.

Data límit d’inscripció: 30 d’abril